Lunar Return (Ay Dönüşü)

Yeniaydan dolunaya geçen süre ortalama 28 gündür. O ay içinde, AY kendi doğum anı haritamızdaki AY’ın burcu/derecesi ve dakikasına geldiğinde yeni bir harita çıkartılır ve o ay içinde bizi bekleyen gelişmeler hakkında bilgi sahibi oluruz.

Ay Dönüşü haritası doğum anı haritası ile birlikte gözlemlenir ve natal potansiyeller göz önünde bulundurularak yorum yapılır. Yine o ay içinde gerçekleşecek yeniay & dolunayın da etkisi hem doğum anı haritası hem de Ay dönüşü haritası üzerinden incelenir.

Danışmanlık süresi 30 dakikadır.

Hemen Başla

    Doğum Saatimi Bilmiyorum