Şu An Okunuyor
Ana tanrıça sahnede, Güneş Tutulması Yengeç’te !

Ana tanrıça sahnede, Güneş Tutulması Yengeç’te !

“Artemis’in Efes’teki Artemision adlı tapınakta çok memeli, başı taçlı, gövdesi birçok figürlerle örtülü, ayakta duran büyük boy heykeli, herhalde çok eski, ilkel bir imgenin geliştirilmiş bir biçimidir. Bu ilkel imge ise bir “ksoanon”, yani hiç yontulmamış bir tahta heykel, ya da Pessinus’taki Kybele için olduğu gibi, bir “diopetes”, yani gökten düşmüş sayılan bir taştı. Zamanla tanrıçanın imgesi zenginleşerek, Artemis’in bütün niteliklerini dile getiren yüklü ve süslü bir heykel olmuştur. Bu haliyle Artemis heykeli, tanrıçanın doğaya egemenliğini de, uygarlığın her türlüsünde yöneticiliği de simgeler. Başının üstünde üç kat kule biçiminde üç tapınak taşır, bununla kırları olduğu kadar şehirleri de koruduğu gösterilir. Derin ve ciddi bakışları sonsuzluğa dikilidir, tanrıçanın ulu gücünü yansıtır. Ensesi dolunay biçiminde bir disk ile çevrilidir, alnında hilal taşır, böylece Ay Tanrıça’sı olduğu belirlenir. Diskin her iki yanında beşer griffon, yani kartal başlı aslan vardır ve boynunda Zodyak işaretlerinden örülmüş kalın bir gerdanlık sarkar. Onun altında da kat kat meme görülür. “Polymastos”, yani çok memeli diye tanımlanan heykelin meme sayısı 17 ila 40 arasında değişir. Ama bu memelerin ucu olmadığından kimi bilginler bunları hurma ya da erkek arı gövdeleri diye yorumlamak yoluna gitmişlerdir. Tanrıçanın Arı Kraliçesi ünvanıyla ilgili görülen bu sarkıntılar, ne olursa olsun, Artemis’in bolluk ve bereket simgeleridir. Eteği altı kat dörtgen biçiminde plaklara bölünmüştür. Her dörtgenin içinde kabartma aslanlar, keçiler, boğalar, griffonlar, sfenksler ve arılar görülür. Bunların ortada olanları üçer üçer dizilmiştir. Gövdesini saran bütün bu simgesel süsler tanrıçanın kutsal tahta yontuna zaman zaman giydirilen birer giysi niteliğinde olsa gerek. Nitekim Efes’te tanrıçanın giysilerini korumakla görevli soylu genç kızlar bulunduğu, bunların kız oğlan kız oldukları sürece hizmet gördükleri, evlenince ayrılıp yerlerini başka kızlara bıraktıkları bilinir. Tanrıça heykelinin değişmez kutsal simgelerinden biri de üç sayısıdır. Bu sayı ile Artemis’in üçlü karakteri dile gelmekte, hem kız, hem kadın, hem de ana olarak yaşam sürecinin bütününe egemenliği simgelenmektedir. Tanrıça evrenseldir. Sürekli değişim halinde olan ayı etkisi altında tutar, arıların kraliçesi, uygarlığın koruyucusudur. Gökte ve yeryüzündeki gerçek ve gerçeküstü bütün yaratıklar onun buyruğundadır. İnsanların da hayvanların da ecesi, bütün doğanın yöneticisidir.”

Konumuz Yengeç Burcu’ndaki bir Güneş Tutulması olunca, insan geçmişe, daha da geçmişe gitmek, derin araştırmalar yapmak istiyor. Zira Yengeç, geçmişle en ilintili burcumuzdur. Mitleri araştırmak, tarihe bir göz atmak, geçmiş kalıntıları incelemek bu işin şanındandır. Bunun için de en güvendiğim kaynaklarımdan bir tanesi Azra Erhat’ın “Mitoloji Sözlüğü” kitabı. Yengeç’i konuşacaksak, önce Astroloji’deki yöneticisi Ay’a gözümüzü dikmemiz gerek ki, tutulma burcumuzu çok daha iyi anlayalım. Pek çok mitte karşımıza bu bizi büyüleyen Tanrıça başka başka adlarla çıkıyor. Bazen Selene, bazen Hekate, bazen Kybele, bazen de Artemis. Ben Artemis’ten gözümü alamıyorum genelde. Yazımın görselinde de bu sebeple kullanmayı istedim. Sevgili Azra Erhat, Artemis’in imgesini öyle güzel anlatmış ki; aynen aktarmayı uygun gördüm ilk paragrafta.

Yani; Ay neymiş; dişiymiş, anneymiş, evrenin en ihtiyacı olanmış, yaratımın kendisiymiş, beslemekmiş, bollukmuş, bereketmiş, duyguymuş, dürtüymüş, Odysseus’un “kalliste”si, yani en güzeliymiş, kraliçeymiş, büyüleyici bakışlıymış, derinmiş, bilinçaltıymış, güçmüş, ruhmuş, evrenselmiş. Ve daha ne çok şey eklenebilir, söylenebilir Ay hakkında. Astrolojik olarak da çoğumuz ya Güneş’imizi ya da yükselenimizi biliriz. Oysa Ay, doğu ve klasik Astroloji’de Güneş’ten daha da önemlidir. Çünkü yalansız verdiğimiz en gerçek tepkimizdir aslında.

13 Temmuz Cuma sabahı 05:47’de gökyüzünde Güneş ve Ay sarmaş dolaş olacak, Yengeç burcunda bir yeniay doğacak ve aynı zamanda Güneş tutulacak. Yeniay demek aynı zamanda Apollo’nun bayramı da demektir. Bu anlarda, Ay’ı göremeyiz, gökyüzünün ışığı azalır ve hepimizin Apollo’ya yani Güneş’e daha çok ihtiyacı vardır. Bu sebeple, Güneş bizi canlı tutan en büyük enerji olduğu için, harekete geçme dürtümüze engel olamayız. Buna göre diyebiliriz ki, yeniaylarda bilinçsiz bir şekilde içimiz bize bir aksiyon aldırır. Gökte bir Güneş Tutulması gerçekleşiyorsa şayet, o alınan aksiyon tümüyle bizi bir yön değişikliğine itecektir. Klasik astrologlarca bu durum negatif algılanmaktaymış, zira güneş tutulması ertesinde evrende doğal afetlerin arttığını gözlemlerlermiş. Modern astrologlarca bu durum, insanın gelişmesi yönünde, değişimi yaşaması ve bu göksel olayı bir fırsat olarak görmesi olarak yorumlanmakta.

Yengeç…Hassasiyet ve alınganlık-kırılganlıkta bir dünya markası Yengeç !

Yengeç burcunun sembolü sarmaldır. Kıskaçlar birbirine dönmüş ve iç içe geçmiş korumacı duruşu resmedilmiştir sembolünde. Anneliktir. Beslemektir. Büyütmektir. Ait olduklarını, sevdiklerini, sevgiyle sarmalar, korur, kollar ve saklar Yengeç. Sezgileri tehlikelere karşı çok iyi çalışır. Güvenmedikleri yerde duramazlar. Güvendikleri zamanda ise tutarlar, tutunurlar. Bu durumda tutulmanın konusu için, sezgilerimizin bizi ait olduğumuz yere taşıyacağını söylememiz yanlış olmayacaktır. Her neyi seçersek seçelim, içinde bir anaçlık, bir aidiyet, bir geçmişten iz, bir içlenme olacaktır. Tutulma anının “bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” mesajı altı çizilesi cinsten tabii. Bundan hoşlanmayacak bazılarımız, fakat unutulmasın ki, hepsi bizim seçimimiz. Bilinçli ya da bilinçsiz ölmesi/dönüşmesi/değişmesi gerekenleri biz aslında biliyoruz ve her şeye rağmen “olsun, razıyım, tutunacağım”lar işe yaramayacak haldeler artık ki kaderimiz değişiyor. Ana tanrıça sahnede ve dönüşüm şart. Kraliçe kulağımıza duygularımıza teslim olmamızı fısıldıyorsa, dinlemeliyiz. Duyguların yönetiminde alınan aksiyonlar bizi üzer korkusu olmamalı hiçbirimizde. Tanrıça Artemis ya da tüm canlıların ecesi, her ne kadar görünmese de, bize bir yol gösteriyorsa, bunun bereketini, ekmeğini, rızkını alırız elbet. Buna inanırsak, değişime direnmezsek, hayatımıza ön ayak olursak, her şey elbette daha iyiye doğru olacaktır.

Carl Gustav Jung’un harika bir tespitine değinmeden geçemem bu yazıyı :

“Doğamızın yardımcı güçlerini sadece mutlak bir terk edilmişlik ve yalnızlık halinde yaşarız. Çocuk olmak demek bağımsız olma yolunda evrimleşmek demektir. Bu da köklerimizden uzaklaşmayı gerektirir. Dolayısıyla terk edilme gerekli bir koşuldur”

Yengeç’in en zor derslerinden biri de terk edilmeden, kendisine yetmeyi öğrenmeden, aidiyet duygusuyla sınanmadan, bu dünya deneyimini tamamlayamayacak olmasıdır. Bu sebeple birçok Yengeç ve yükselen Yengeç için bu dönüşüm süreci biraz sancılı olabilir. Ve lakin o Yengeç’in, insanın kendine yetmesi konusunun yanına tik attıktan sonra, kabuğundan sıyrılmasının ardından nasıl göz kamaştıracağına akıl sır erdirilemez, bilesiniz !

Yükselen Burçlara Göre Yengeç Burcu’ndaki Güneş tutulmasının etkileri ise şöyle;

Yükselen Koç; Ev-yerleşim-yuva ve aile konularıyla ilgili geçmiş hesapları kapatma zamanınız gelmiş olabilir. Taşınmalar görülebilir. Kariyer ve hedefleriniz alanında önemli bir döngüden geçiyor olacaksınız. İşinizde artık değiştiremeyeceğiniz şeyler olduğunu fark edebilir ve yeni arayışlara girebilirsiniz. Korkularınızı dizginleyebilirseniz hedeflerinize ulaşabileceğinizi söyleyebiliriz. Statünüzün de değişmesi söz konusu, yuva kurmak-evlenmek için yeni adımlar atabileceğiniz bir süreçtesiniz.

Yükselen Boğa; Kardeşler, kuzenler, yakın çevrenizle ilgili yeni ve geri dönüşü olmayan gelişmelere açık bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Artık size hizmet etmeyen fikirlerinizden uzaklaşmanız, eski fikirlerinizi öldürmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bu fikirlerle hayatınız değişebilir, önemseyin. Bu dönemde başlayacağınız yeni bir eğitimin size çok kalıcı etkileri olabilir. Her türlü ticari girişim için risk almak gelebilir içinizden, dönüşmek için bunun bir gereklilik olduğuna inanabilirsiniz.

Yükselen İkizler; Maddi ve manevi değerleriniz önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor olacak. Doğru bir planla çok önemli yatırımlar yapılabilir, yeteneklerinizle elde edeceğiniz gelirlerle maddi kaynaklarınızı arttırabilirsiniz. Kendinizi güvene alacağınız fırsatlar olabilir. Başkalarının kaynakları, krediler, ödeme-borç-alacak, sigorta, vergi, miras konuları da gündeme gelebilir. Sağlık olarak diş, cilt, diz ve kemikler hassas olabilir, vücudunuzun tepkilerine kulak vermenizi tavsiye ederim.

Yükselen Yengeç; Bilhassa ben-biz hattında çok önemli yol ayrımında olabilirsiniz. Evliliğiniz, ortaklığınız, ilişkileriniz tam bir dönüşüm sürecinde. Size artık hizmet etmeyen, mutsuz olduğunuz kişilerden geriye dönüşü olmaksızın uzaklaşmanız yararınıza olabilir, tutunmalar size iyi gelmeyecektir. Bekarlar için yuva kurma konusunda gökyüzünden destekler var. Fiziksel değişimler yaşayabilirsiniz. Ayrıca işinizle ilgili önemli gelişmeler, değişimler de yaşamanız muhtemel.

Yükselen Aslan; Kontrolünüz dışında gelişen konularla ilgili önemli bir süreçten geçiyor olacaksınız. Arkanızdan planlanan olaylar karşısında bazı aksiyonlar almanız gerekebilir. Özellikle psikolojinizin çok sağlam olması gereken bir dönemdesiniz. Günlük rutininizi değiştirecek yeni girişimler için uygun bir dönem, iş değişiklikleri gündeme gelebilir. Bilinçaltı karanlıklarınızla ilgilenmeniz gereken bir dönem olabilir. Manevi çalışmalar yapmak iyi gelecektir. Dönüşümünüz için teslim olun, direnmeyin.

Yükselen Başak; Sosyal çevrenizde ve beklentilerinizde önemli değişikliklere gebe olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla yol ayrımına gelme kararları alabilirsiniz. Yeni bir çevre edinebilirsiniz. Umut ettiğiniz konularda yeni adımlar atabilirsiniz, gökyüzünün size bu konularda pozitif tepkileri olacaktır. Özellikle bekar yükselen Başak’lara kalplerini açık tutmalarını tavsiye ederim. Ebeveynler yükselen Başak’ların, çocukları için kökten değişimli bir sürece girecekleri öngörülebilir.

Yükselen Terazi; Kariyer ve hedefleriniz en önemli konunuz olacaktır. Özellikle manipülasyonlara dikkat etmeniz gerekebilir. Dönüşümünüz için bazı krizleri yönetemediğinizi hissederseniz kendiniz için gitmeyi göze almanız gerekebilir. Bu sizin için iyi bir seçim olabilir. Ailevi bazı konulara eğilmeniz, onlarla daha fazla ilgileneceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Taşınmak için harekete geçebilirsiniz. Göz önünde olacağınız bir dönemdesiniz, statünüz kökten değişebilir.

Yükselen Akrep; Uluslararası-yurtdışı konuları ile ilgili konulara eğiliminizin artacağı bir dönem olabilir. Uzak ülkeler, vize ve pasaport işleri gündeminiz olabilir. Hukuksal konularda eski konular artık kapanmak üzere olabilir. Bu dönem alacağınız eğitimler, danışmanlıklar size önemli katkılar sağlayabilir. Uzak akrabalardan gelecek desteklere de açıksınız. Umut ettiğiniz konularda önemli adımlar atabilirsiniz. Güvenli bölgede kalmamaya, değişime açık olmaya çalışın.

Yükselen Yay; Krediler, borçlar-alacaklar, ödemeler, sigorta ve vergi, miras gibi konuları gündeminizi oluşturacak gibi duruyor. Harcamalarınız ve finansal problemlerinizle ilgili bazı adımlar atmanız gerekebilir. Başkalarının desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz ve bunu yapmaktan çekinmemenizi de tavsiye ederim, çözümler bulabileceğinizi öngörebiliriz. Bir takım dava konuları gündeminize gelebilir, bunlar için adımlar atmanız gerekebilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak; Evlilikler, ilişkiler, ortaklıklar konularında önemli bir yol ayrımında olabilirsiniz. İyi gitmeyen ilişkileriniz için bitirmek yönünde önemli adımlar atılabilir. Ya da artık ilişkinizi başka bir forma götürmeye doğru gidebilir, evlilik kararı da alabilirsiniz. Her türlü ikili ilişkilerinizin kaldığı yerden devam etmeyeceğini söyleyebiliriz, değişim konusunda tetikleneceksiniz. İlişkilerde manipülasyonlardan uzak durmanız sağlıklı olacaktır. Fiziksel değişiklikler yapabilirsiniz.

Yükselen Kova; Günlük rutin işlerinizin artık sizi çok yorduğunu ve değişmesi gerektiğine odaklanabileceğiniz bir döngüdesiniz. Size hizmet eden insanlarla vedalaşmanız gerekebilir. Ekip değişikliği olabilir. İş yeriniz değişebilir. Yeni iş tekliflerini değerlendirmeniz sizin için doğru bir yol olabilir. Evcil hayvanlarınızla daha fazla ilgilenmeniz gereken bir dönemden geçebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz, vücudunuzun tepkilerini dinleyin.

Yükselen Balık; Özellikle aşk ilişkilerinize çok dikkat çeken bir gökyüzü etkisindesiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. Gerilmeler olabilir. Bekar yükselen Balık’lar hayatlarına büyük etki edecek kişilerle karşılaşabilirler. Hamilelik gündeminiz olabilir, bu konuda içten büyük istek duyabilir ve çocuk sahibi olabilirsiniz. Sosyal çevrenizde dönüşüme çok açıksınız. Ayrıca sanatsal konularda yeni yaratımlar için de uygun bir süreçte olacaksınız. Konsantrasyonunuzu yüksek tutmanızı tavsiye ederim.

Çağla Akgün

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
Bayıldım
0
Beğendim
0
Emin Değilim
0
Enteresan
0
Şaşırdım
0
Yorumları Gör (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

payment

gökyüzüderki © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.

En Yukarı Git
%10 İNDİRİM KAZAN!
En güncel yazılar, eğitimler ve kampanyalardan haberdar olmak için e-posta bültenimize abone ol. %10 indirim kazan!
    ABONE OL
    Gizlilik politikası bilgilendirme metinini okudum, onaylıyorum.