Şu An Okunuyor
KUZEY AY DÜĞÜMÜ İKİZLER, GÜNEY AY DÜĞÜMÜ YAY (2020 Mayıs/2021 Aralık)

KUZEY AY DÜĞÜMÜ İKİZLER, GÜNEY AY DÜĞÜMÜ YAY (2020 Mayıs/2021 Aralık)

Astroloji’de her ne kadar bir gezegen olmasa da hepimizin dikkatle takip ettiği çok önemli bir gösterge var. Ay Düğümleri. Ruhsal yolculuğumuz, kaderimiz bu göstergelerde gizlidir. Gezegenlerde kurduğu ilişkiler, aldığı transit etkilerle hayatımızın yönü değişir/dönüşür. Teknik anlamda açıklaması şu; Ay’ın Dünya etrafında dolaşırken yörüngesinin, Dünya’nın Güneş etrafında dolaşırken yörüngesi ile kesiştiği noktadır. Çift kutupludur ve karşıt iki burçta yer alır. Kutbun biri Kuzey Ay Düğümü, diğeri Güney Ay Düğümüdür. Daima geri hareket ederler ve burçlardaki seyirleri yaklaşık 18 ay sürer.

Güney Ay Düğümü geçmişi, Kuzey Ay Düğümü şu an & gelecekteki izlememiz gereken yolu anlatırlar. Buna göre Güney Ay Düğümü Satürn, Kuzey Ay Düğümü ise Jüpiter doğasındadır. Satürn bize öğretir, büyük öğretmendir, KARMA’dır, engellere rağmen kendimizi güvene almak için verdiğimiz mücadeledir, sınavlarımızdır. Jüpiter ise; bolluk-bereket-şans-fırsatlar ve refahımızı anlatır. Bu sebeple bu hayattaki yolculuğumuz Güney Ay Düğümü’nden Kuzey Ay Düğümü’nedir.  Kısaca bu ikiliye KARMA-KADER de diyebiliriz.

Güney Ay Düğümü’müze genelde çekiliriz, çünkü alınmış dersler vardır, bildiğimiz yerdir, güvenli bölgemizdir. Bilmediğimize gitmek çoğumuz için korkutucu gelebilir fakat güvenli bölgede kalmak da bizi geliştiremez. Bilmediğimize gitmek, aksiyonları cesaretle alabilmek, yönümüze doğru bizi ne beklerse beklesin adım adım ilerlemek görevimizdir. Bu sebeple ileriye/geleceğe/kadere yol almamız, Kuzey Ay Düğümü’ne doğru hayatımızın amacını gerçekleştirmek üzere tetiklenmeliyiz.

Bu tanımlamalara göre Güney Ay Düğümü’nün (GAD) kötü bir şey gibi gözükmesi, Kuzey Ay Düğümü’nün (KAD) de iyi bir şey gibi algılanması ne doğru ne de yanlıştır aslında. Satürn’ün tü-kaka yüz ekşiten, Jüpiter’in de gözleri parlatan enerjisine bakıp bu şekilde düşünürsek hatalı bir yaklaşımda bulunmuş oluruz. Satürn olmazsa biz öğrenemezdik, geçmiş deneyimlenmeden geleceğimizi yaratamazdık. Jüpiter fırsatlarımız olsa da bazen abartmamız neticesinde bizi zor yollara da sokabilir. Satürn tecrübesi olmadan Jüpiter enerjisini kalıcı olarak aktive etmemiz de pek mümkün değildir. Bu sebeple her iki işareti de başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru bir yolculuk olarak algılamalı, her ikisine de dengemizi bulmamız için ihtiyacımız olduğu bilinci ile yaklaşmalıyız. Farkında olmamız gereken en doğru tanım şudur; bu ikilinin hayatımızdaki anlamı, geçmişten geleceğe, eskiden yeniye olan yolculuğumuzda yolların her zaman dümdüz olmayacağı, geçmişin bize kattığı bilinç ile geleceğe inanarak ulaşmaya çalışmak.

Doğum anı haritalarımızda bu ikilinin hangi burçlarda ve hangi alanlarda yerleşmiş olduğuna bakıp, nerelerden hangi dersleri almışız ve yolumuz-yönümüz nereye dönük olmalıdır anlarız, bizi mutlaka genel bir tanıma ulaştırır. Diğer yandan, anın enerjisindeki konumları da önemlidir, yani transit etkilerini de takip etmemiz gerekmektedir. Transit Kuzey ve Güney Ay Düğümü seyirlerinin, doğum anı üzerindeki izdüşümü, bize neler katacağı, hangi dersleri alacağımıza da işaret eder. Buna göre 5 Mayıs’ta Ay Düğümleri’nin burç değiştireceğini ve yaklaşık 18 ay boyunca seyri sebebiyle hayatımızdaki konuların da değişeceğini öngörebiliriz. YENGEÇ ve OĞLAK aksını tamamlayacak olan düğümler artık İKİZLER ve YAY aksında olacak.

Diyebiliriz ki; YAY’dan İKİZLER’e doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. GAD YAY zaten bildiklerimizi, KAD İkizler de gitmemiz gereken yolları anlatacak. Bunun için bu iki burcun anlattıklarını iyi anlamamız gerekmektedir. Maceracı YAY burcu ile inandığımız, dürtülerle harekete geçtiğimiz, pozitif bir cesaret enerjisi ile bizi mutlu eden ne varsa arkasından içgüdüsel yolculuğa çıktığımız, özgürlüğümüzden sonsuz bir haz aldığımız çok şey artık evrilecek ve bizi daha çok teknik bilgiyle, iletişimle, eğitimle, mantıkla-matematikle edineceğimiz yeni öğretilere götürecek. Yaydığımız enerjinin artık yazıya dökülmesi mümkündür, bu durumda yazmak-yayınlamak, öğretmek, öğrenmek, almak-satmak, iletişmek, eğitmek gibi kelimeler ve aksiyonlarıyla gelişeceğimizi söyleyebiliriz. Entelektüel bilgi ve birikimler edineceğiz bu süreçte. YAY tarafında deneyimlediğimiz felsefe, psikoloji, din-inanç, hukuk, yabancı kültürler, uluslararası ilişkiler gibi konularımızın artık yazılıp-çizilip-bir matematiğe-mantığa dayalı halde tüm iletişim kanallarını kullanarak sunulması mümkündür.

En çok etki alacak burçlar : İkizler, Yay, Başak, Balık 

Nasıl yol almalıyız ?

 • Hep haklı olduğumuzu sanmayacağız. Çok biliyormuşuz gibi yapıp, fanatik bir şekilde davranmayacağız.
 • Kibirli değil, bilgiyle ispatlı ilerleyeceğiz.
 • Başka fikirleri dinleyeceğiz.
 • Hiçbir şeyi abartmayacağız, aklımızla hareket edeceğiz.
 • Keşiflerimizi uzaklarda değil, yakın çevremizde yakın yerlerde aramayı deneyeceğiz.
 • Başka milliyetlere ya da yabancılarla değil, yakın çevremiz, yakın arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz ya da komşularımızla daha çok iletişeceğiz.
 • Spontane bir şekilde içgüdüsel değil, son derece analitik bilgiyle ilerleyeceğiz.
 • Yeni şeyler öğrenmeye hevesimiz olacak, kurs-seminerlerle mutlaka kendimizi eğiteceğiz.
 • Online her kanaldan faydalanabileceğiz, bunun için uzak seyahatler gerekmeyecek.
 • Satış-pazarlama-iletişim-medya-ticaret alanlarında yeni tekniklere açık olacağız.
 • Her türlü ilişkilerimizde “zeka” arayacağız.
 • Merak ettiklerimizin peşinden gideceğiz, bu uğurda kendimizi eğitip geliştireceğiz.
 • Patavatsız davranmayacağız.
 • Kendi inandıklarımıza yabancı olan fikirlere direnmeyeceğiz.
 • Daha çok soru soracağız.

 

Dünya nasıl etkilenecek ?

 • Turizm ve seyahat işleri sekteye uğrayabilir.
 • Uluslararası ticarette sıkıntılar yaşanabilir.
 • Fanatizm iyi gelmeyecektir, her türlü aşırılık zarar verecektir.
 • Din ve inançlarla ilgili dogmatik tavırlar gözlemlenebilir ve rahatsız edici şeyler yaşanabilir.
 • Bilgi-eğitim-bilim-entelektüel bakış açısı önem kazanacaktır.
 • Sosyal medya, online işler revaçta olacaktır. Ticaret başka bir hal alacak, yeni yöntemler geliştirilecektir.
 • Kitaplar, yazılar, yayınlar, öğrenimlerle ilgili bizi geliştirecek yeni tasarımlarla tanışabiliriz.
 • E-ticaret gibi sanal işlerde dikkat çekecek gelişmeler olabilir.
 • Eğitim sistemi değişebilir.
 • İletişimle ilgili her konuda yeni yön değişiklikleri söz konusu olabilir.
 • Internet ile ilgili yeni gelişmelerle tanışabiliriz.
 • Göçmenlerle ilgili tatsız ve adaletsiz konularla karşılaşabiliriz.

 

Türkiye nasıl etkilenecek ? Tutulmalarda neler beklenebilir ?

Ülkemiz İkizler/Yay aksı 12 ve 6’ncı evlerimizde ve bu evlerin anlattığı konularla ilgili mutlak yön değişiklikleri mutlaka olacaktır. Öncelikle bu evlerin dünya astrolojisinde ne anlattıklarına bakalım :

12’nci ev konuları : Hapishaneler, hastaneler, suçlular, yoksullar, kayıplar, skandallar, gizli işler, hastalık/afet/salgınlar, inziva mekanları, evsizler, yardım kuruluşları, huzurevleri

6’ncı ev konuları : Toplum sağlığını ilgilendiren konular, hastalıklar, sağlık hizmetleri, çiftçilik, yiyecek rezervleri, kamu kuruluşları, çalışan işçi sınıfı, memurlar, silahlı kuvvetler, fabrikalar, işçi sendikaları, sosyal sigorta hizmetleri, işsizlik sigortası, yaygın hastalıklar

Bu konularla ilgili çok önemli gelişmeler bekleyeceğimizi söyleyebiliriz.

ÖNEMLİ TARİHLER :

5 Mayıs 2020’de KAD-GAD, Türkiye’nin Ay burcu ile kavuşum/karşıt yapacak. Artı/eksi bir aylık dönemde, halk ile ilgili önemli ve kadersel gelişmelerin tetiklendiği günlerden geçeceğimize işaret ediyor olacak.

3 Nisan 2021 KAD-GAD, Türkiye’nin Uranüs’üne kare yapacak. Artı/eksi bir aylık dönemlerde beklenmedik ve ani gelişmelere çok açık zamanlardan geçiyor olacağız.

6 Temmuz 2021’de KAD-GAD, Türkiye’nin KAD-GAD’ına kare açı yapacak. Ülkemiz kaderi bu tarihe yakın günlerde değişmeye başlayacak. Çentik atılmış olacak ve başka bir yöne doğru evrileceğiz. Değişim/dönüşüm tetiklenecektir.

Tutulmalar :

İkizler ve Yay aksındaki tutulmalar da ülkemiz kaderini yakından etkileyecek gelişmelere sebebiyet verecektir. Ay düğümlerinin İkizler & Yay aksındaki seyri boyunca 23 Aralık 2021’e kadar bu burçlarda toplam 6 adet tutulma yaşanacak ve her biri 12 ve 6’ncı evlerimiz alanını tetikleyecek.

 

5 Haziran 2020’de 15 derece Yay Burcu’nda Ay Tutulması :

Etkilediği alan : 6’ncı ev, 12’nci ev

Etkileyeceği dönem : Mayıs/Haziran/Temmuz 2020

 • Halkımızı yakından ilgilendiren önemli gündemlerimiz olacak. Anneler-çocuklar-toplum ve hemşirelerle ilgili gelişmeler söz konusu olacaktır. Yeni girişimler, ülke halkı kaderini etkileyen önemli yeni adımlar atması beklenir. Ülke genel refahımız, sağlık durumumuz, toplumu etkileyen felaketlerle ilgili gelişmeler beklenebilir.

 

 • Tutulmanın başrol gezegenleri Güneş ve Ay’ın Uranüs ile yakın ilişkide olması beklenmedik ani gelişmelere sebebiyet verecektir. Gerilimli, elektrikli bir enerji hakim olacaktır. Bilhassa toplumsal olarak özgürleşebilmemiz için yeni teknik ve bilimsel gelişmelere tetiklenebilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Ülke bilinir kişileri ile çok ani haberler alınabilir. Farklı fikirler, tartışmalar, gergin enerjiler hakim olacaktır. Reform tadında yeniliklerin ortaya çıkacağı gözlemlenebilir. Seçimler, grevler, isyanlar meydana gelebilir. Ayrıca, mahkemeler, hakimler, hukuki davalar, üniversiteler, yüksek okullar, öğretim üyeleri, profesörler le ilgili yeni kararlar söz konusu olabilir. Göçmenlik ve göçler gündeme gelebilir. Medya, iletişim, yayıncılık, televizyon, radyo gibi iletişim kanallarıyla ilgili önemli kararlar alınabilir. Ülkenin dış ve uluslararası işleri, dış işleri bakanlığı ile ilgili önemli gelişmeler kaydedilebilir. Hava ve deniz trafiği, uluslararası ticaretle ilgili gündemlerimiz olabilir.

Ek bilgi : Ak Parti’nin doğum anı haritasında Ay ve Satürn’ün tam karşısında gerçekleşecek bu tutulma ve bu durum iç meseleleri ve otoritelerle bir takım problemlere işaret ediyor olacak. Parti içi göz önündeki önemli pozisyondaki insanlarla ilgili önemli kararlar alınmasını bekleyebiliriz. Ayrıca kuruluş haritası Pluton ve Mars’ı ile de kavuşum yaşanacak tutulmada, parti gelirleri ile ilgili gelişmeler, maddi/finansal konuları gündemlerinde olabilir. Parti ortak, yol arkadaşlarıyla ilgili önemli konular duyacak olabiliriz.

30 Kasım 2020’de 8 derece İkizler Burcu’nda Ay Tutulması :

Etkilediği alan : 12’nci ev, 6’ncı ev

Etkileyeceği dönem : Ekim/Kasım/Aralık 2020

 • Türkiye’nin Başak/Balık aksındaki ay düğümleri ile bağlantılı bir tutulma olacak. Ay düğümleri ile ilişki mutlaka kişi ya da ülkenin kaderinin değiştiği anları temsil eder. Ülke kaderimizi etkileyecek çok önemli kararlar alınacağını öngörebiliriz. Yeni bir düzen söz konusu olacaktır, iletişimin, eğitimin bilginin önem kazanacağı gelişmeler beklenebilir. Bilhassa eğitim sistemi, gazete/medya/iletişim ile ilgili her konuda daha pratik olana odaklanacağımız, sistemimizi değiştirecek önemli kararlar alınacaktır. Ülke komşularımızla yeni anlaşma/sözleşme kararları alınabilir.

Ek bilgi; bu tutulma ülke başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de önemli olacak. Ay ve Mars’Inın (8 derece Yay) tam karşısından etki alacak. Ayrıca Güneş’ine (6 derece Balık) de kare açı atacak. Sağlığı ile ilgili önemli bir süreçten geçiyor olabilir. Toplumun çok göz önünde olacağı zamanlar. Vereceği önemli bir mücadeleyi konuşuyor olabiliriz. Kendi kişisel iradesiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor olabiliriz.

 

14 Aralık 2020’de 23 derece Yay Burcu’nda Güneş Tutulması

Etkilediği alan : 6’ncı ev, 12’nci ev

Etkileyeceği dönem : Ekim 2020 – Nisan 2021

Ülke halkını etkileyecek, genel refah durumu ve bakış açısını negatif etkileyebilecek olaylar meydana gelebilir. Gergin bir atmosfer söz konusu olabilir. Milli duygularımızı tetikleyen gelişmeler söz konusu olabilir. Toplumumuzu etkileyecek, yara alabileceğimiz olaylar söz konusu olabilir.

 

26 Mayıs 2021’de 5 derece Yay Burcu’nda Ay Tutulması

Etkilediği alan : 6’ncı ev, 12’nci ev

Etkileyeceği dönem : Nisan/Mayıs/Haziran 2021

 • Ülke kaderimizi etkileyecek çok önemli kararlar alınacağını öngörebiliriz. Yeni bir düzen söz konusu olacaktır, iletişimin, eğitimin bilginin önem kazanacağı gelişmeler beklenebilir. Bilhassa eğitim sistemi, gazete/medya/iletişim ile ilgili her konuda daha pratik olana odaklanacağımız, sistemimizi değiştirecek önemli kararlar alınacaktır. Ülke komşularımızla yeni anlaşma/sözleşme kararları alınabilir. (30 Kasım 2020’de gerçekleşen tutulma konuları yeniden gündemimize gelebilir).

Ek bilgi; bu tutulma ülke başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de önemli olacak. Güneş’ine (6 derece Balık) de kare açı atacak. Sağlığı ile ilgili önemli bir süreçten geçiyor olabilir. Kimliği, görünürlüğü, sağlığı, iradesiyle ilgili yaşadığı farkındalıkları gözlemleyebiliriz.

 

10 Haziran 2021’de 19 derece İkizler Burcu’nda Güneş Tutulması

Etkilediği alan : 12’nci ev, 6’ncı ev

Etkileyeceği dönem : Nisan/Mayıs/Haziran 2021

Ülkemiz hastane, hapishane, suçlular, yoksullar, kayıplar, skandallar, gizli işler, afet/salgınlar, inziva mekanları, yardım kuruluşları, huzurevleri ile ilgili önemli yeni adımlar atması beklenebilir. Memurlar, sosyal güvenlik kuruluşları, işçi sınıfıyla ilgili tatsız gelişmeler yaşanabilir. Silahlı kuvvetlerle ilgili önemli olaylar gündemimize gelebilir. Skandallara çok açık bir ortamda olacağız. Gizli işlerin açığa çıkması söz konusu olabilir. Ülke barış ve refahını, huzurunu ilgilendiren yeni adımlar atılması söz konusu olabilir. İç güvenliğimizle ilgili konularda önemli gündemlerimiz olabilir.

 

4 Aralık 2021’de 12 derece Yay Burcu’nda Güneş Tutulması

Etkilediği alan : 6’ncı ev, 12’nci ev

Etkileyeceği dönem : Ekim 2021 – Nisan 2022

 • Tutulmanın başrol gezegenleri Güneş ve Ay’ın Uranüs ile yakın ilişkide olması beklenmedik ani gelişmelere sebebiyet verecektir. Gerilimli, elektrikli bir enerji hakim olacaktır. Bilhassa toplumsal olarak özgürleşebilmemiz için yeni teknik ve bilimsel gelişmelere tetiklenebilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Ülke bilinir kişileri ile çok ani haberler alınabilir. Farklı fikirler, tartışmalar, gergin enerjiler hakim olacaktır. Reform tadında yeniliklerin ortaya çıkacağı gözlemlenebilir. Seçimler, grevler, isyanlar meydana gelebilir. Ayrıca, mahkemeler, hakimler, hukuki davalar, üniversiteler, yüksek okullar, öğretim üyeleri, profesörler le ilgili yeni kararlar söz konusu olabilir. Göçmenlik ve göçler gündeme gelebilir. Medya, iletişim, yayıncılık, televizyon, radyo gibi iletişim kanallarıyla ilgili önemli kararlar alınabilir. Ülkenin dış ve uluslararası işleri, dış işleri bakanlığı ile ilgili önemli gelişmeler kaydedilebilir. Hava ve deniz trafiği, uluslararası ticaretle ilgili gündemlerimiz olabilir. (5 Haziran 2020’deki Yay Burcu’ndaki tutulma etkileri yeniden gündemimize gelebilir).

 

Yükselen Burçlara göre etki alacağınız alanlar :

Yükselen Koç; 2021’in sonuna kadar sürecek olan bu döngüde siz eğitime çok tetiklenebilirsiniz. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın akraba veya arkadaşlarınızla önemli iletişimler kuracak olabilirsiniz. Ticari yeni girişimleriniz olabilir. Yeni bir ürün piyasaya sürmek, yayınlamak mümkün. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar söz konusu olabilir. Yurtdışı, uluslararası işler, global konularda zorlanmalar gözlemleyebilirsiniz, seyahatlerinizde sıkıntılar oluşabilir. Hukuki konularda tatsız gelişmeler söz konusu olabilir. Vatandaşlık/yurtdışı ile ilgili konularda süreçte engellerle karşılaşmanız olasılık dahilinde.

Yükselen Boğa; 2021’in sonuna kadar sürecek olan bu döngüde maddi konulara ışık tutuyor olacak gökyüzü. Yeteneklerinizi gelire çevirebileceğiniz gelişmeler söz konusu olabilir. Eğitim/danışmanlık alanından para kazanma fırsatı yakalanabilir. Kredi/ödemeler/borçlar/vergi/sigorta/miras gibi gündemleriniz olabilir. Başkalarının kaynaklarını kullanırken bazı problemler yaşayabilirsiniz. Dönüşüm dönemleriniz olacaktır. Direnç göstermemelisiniz. Ruhsal anlamda bir yeniden doğuş söz konusu olabilir. Karmalarınızı çözmeniz için geçmişle çok içli dışlı olabilirsiniz.

Yükselen İkizler; 2021’in sonuna kadar sürecek olan bu döngüde hayatınızın en önemli dönemlerinde geçiyor olabilirsiniz. Kaderinize doğru yol alıyorsunuz. Kendinizi gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz. İşiniz değişebilir. Eğitim/danışmanlıklar alanında yeni işler yapabilirsiniz. Yazma, yayınlama konularında destekli olacaksınız. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar alanınız tetiklenecektir. Evlilik gerçekleşebilir. Evli olanların ilişkileriyle ilgili kadersel olaylar yaşaması muhtemeldir. Hayata yeni bir bakış açısı kazanacağınız 1,5 yıl olacak önünüzde. Hayatınızı kökten değiştirecek önemli gelişmelere hazır olun.

Yükselen Yengeç;  2021’in sonuna kadar sürecek olan bu döngüde, kendi kontrolünüzde olmayan bazı şeylerle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bunların hepsi sizi aslında yüklerinizden arındırmak isteyecek. İzolasyon ihtiyacı duyabilir, yalnızlığınızı deneyimleyebilirsiniz. Diğer yandan günlük rutin, iş hayatınızla ilgili önemli yol ayrımları yaşanabilir. Yeni bir iş ya da yeni iş arkadaşları söz konusu olabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz ya da varolan evcil hayvanlarınızla ilgili konularınız olabilir. Hem psikolojik hem de ruhsal sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kazandığınız ruhsal farkındalıklar olacaktır.

Yükselen Aslan; 2021’in sonuna kadar sürecek olan bu döngüde, sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler olacaktır. Yeni entelektüel arkadaşlıklar kazanabilirsiniz. Sivil toplum örgütleri, yardım kuruluşları ya da derneklerin bir parçası olabilirsiniz. Ebeveyn olma girişimleri söz konusu olabilir. Yeni aşklar yaşama potansiyeliniz olacaktır. Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Şans oyunlarına ilginiz artabilir ve fakat kayıplar da söz konusu olabilir. Aşk hayatınız inişli çıkışlı olabilir. Önemli kararlar almanız gerekebilir. Çocuklarınızın geleceği ile ilgili adımlar atmanız gerekebilir.

Yükselen Başak; 2021’in sonuna kadar sürecek olan bu döngüde sizin kariyer ve hedeflerinizde önemli yön değişiklikleri olacaktır. Özellikle kariyerinizde sizi yükseltecek güzel gelişmeler beklenebilir. Üstlerinizin desteği mümkün. Kendinizi geliştirecek ne varsa harekete geçebilirsiniz. Her türlü hedefinizle ilgili başarı vadeden fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ev-yerleşim-yuva-ailevi gündemleriniz de olacaktır. Ailevi konularda tatsız gelişmelerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Taşınabilirsiniz, ya da gayrimenkul-arsa-toprak ile ilgili gündemleriniz de olabilir.

Yükselen Terazi; 2021’İn sonuna kadar sürecek olan bu döngüde, yurtdışı, uluslararası işler, global konularda sizi geliştirecek yeni gündemleriniz olacaktır. Vatandaşlık gibi uluslararası işleri olanları destekleyecek bir görünüm olacaktır. Kendinizi geliştirmek için yüksek öğretim kurumlarından yeni eğitimler almanız söz konusu olabilir. Hukuki konularda önemli ve olumlu gelişmeler kaydedilebilir. Diğer yandan kardeşleriniz, yakın çevrenizle ilgili tatsız gelişmeler olabilir. Ticari anlamda zorluklarla baş etmek durumunda kalabilirsiniz. Zihinsel olarak büyüme söz konusu ancak fanatik olunmamalı.

Yükselen Akrep; 2021’in sonuna kadar sürecek olan bu döngüde, gökyüzü finansal/maddi konularınıza ışık tutacaktır. Kaynak arayışınızla ilgili fırsatlar yakalanabilir. Ödemeler, borçlar, vergi, kredi, sigorta ve miras gibi gündemleriniz olabilir. Başkalarının parasıyla yeni yollara girebilirsiniz. Ameliyatlar söz konusu olabilir, vücudunuzun verdiği işaretlere dikkat edin. Ayrıca doğum potansiyeli olan zamanlardan geçebilirsiniz. Gelir-gider konularında dengeyi bulmanız gereken durumlar olacaktır. Yeteneklerinizi geliştirmeye, kendinizi eğitmeye odaklanmaya çalışın. Beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir.

Yükselen Yay; 2021’in sonuna dek sürecek olan bu döngüde, her türlü ikili ilişkileriniz gündeminiz olacaktır. Evlilik/ortaklık konularında yeni yön değişimleri söz konusu olabilir. İlişkileriniz eskisi gibi devam etmeyecektir, kadersel temalar ön plana çıkacaktır. Ayrıca işinizle ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Hayata bakış açınızın değişeceğini de öngörüyoruz. Geçmişinizden ders alabileceğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni ortaklı girişimler için fırsatlar yaratabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ayrıca yazma-yayınlama gibi işler planlıyorsanız bu da bu dönemde mümkün olabilir.

Yükselen Oğlak; 2021’in sonuna dek sürecek olan bu döngüde, iş hayatınızda yeni yönlere girebilirsiniz. Yeni bir iş deneyimi sizi bekliyor olabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgilenmeniz gerekebilir, vücudunuzun işaretlerini dikkate alın. Diğer yandan kontrol edemediğiniz çok şeyle karşılaşabilirsiniz. Gizli işlerin içinde kalabilirsiniz. Yalnız hareket etmek zorunda hissedebilirsiniz. Bazı kayıplar verilebilir. İstemediğiniz yükleri taşımak zorunda kalınabilir. Bu dönemi geçmiş şifalandırma çalışmalara yaparak hafifletebilirsiniz.

Yükselen Kova; 2021’in sonuna dek sürecek olan bu döngüde, aşk hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Yeni ve kadersel aşklar kapıyı çalabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz ya da çocuklarınızla ilgili onların geleceğine dair önemli kararlar verebilirsiniz. Yeni ve entelektüel bir hobiye başlayabilirsiniz. Şansınızın açık olduğu zamanlar olacaktır. Enerjiniz yükselecektir. Sosyal çevrenizde önemli yol ayrılıkları olabilir. Beklentilerinizi karşılayamayan, sizinle aynı enerjide olamayan kişilerin hayatınızdan çıkması muhtemel olabilir. Yaptığınız yardımlarla ilgili dikkatli olun, yerini bulmayabilir.

Yükselen Balık; 2021’in sonuna dek sürecek olan bu döngüde, eviniz, ailenizle ilgili domestik konularda yeni adımlar atabileceksiniz. Taşınabilirsiniz ya da ev-gayrimenkul-arsa-toprak gibi gündemleriniz olabilir. Aile/ev kurma gibi hedefleriniz söz konusu olabilir. Ayrıca her türlü hedefler belirlemek için güzel zamanlarda olacaksınız. Kendinizi eğitebilir, geliştirebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Anneniz/babanızla daha fazla ilgilenmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Statünüzde değişiklik söz konusu olabilir.

Çağla Akgün

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
Bayıldım
1
Beğendim
0
Emin Değilim
0
Enteresan
0
Şaşırdım
0
Yorumları Gör (1)
 • Yine muhteşem yazmışsın, bayılıyorum 🙏🏻 Hadi inşallah güzel gelişmeler bekliyoruz 2020-2021’den.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

payment

gökyüzüderki © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.

En Yukarı Git
%10 İNDİRİM KAZAN!
En güncel yazılar, eğitimler ve kampanyalardan haberdar olmak için e-posta bültenimize abone ol. %10 indirim kazan!
  ABONE OL
  Gizlilik politikası bilgilendirme metinini okudum, onaylıyorum.