Şu An Okunuyor
Retro Meselesi

Retro Meselesi

Yeryüzünden gökyüzüne baktığımızda gezegenler saat yönünün tersine hareket ederler. Bu durum gezegenlerin direkt hareketidir, normal seyridir. Ancak eğer saat yönünde hareket etmeye başlayan bir gezegen gözlemlersek, bu durumda gezegen “RETRO” yani geri harekettedir. Gerçekte hiçbir gezegen geri gitmez, sadece biz yeryüzünden gözlemlediğimizde bu durum oluşur. Güneş ve Ay dışında her gezegenin retroda kaldığı zaman aralıkları vardır. Satürn 140, Jüpiter 120, Mars 80, Venüs 42 ve Merkür 24 gün retro yapar. Astrolojik olarak bu durum gezegenlerin enerjilerini gösteremeyeceğine işaret eder. Dışa dönük etkilerden maruz kalınır ve yeryüzündeki canlıların da enerjilerini içe döndürür.

Yakın zaman aralığında üç önemli gezegen retrosu yaşayacağız. Merkür Koç Burcu’da 23 Mart 2018 – 14 Nisan 2018 arası, Jüpiter Akrep Burcu’nda 9 Mart 2018 – 12 Temmuz 2018 arası, Satürn ise Oğlak Burcu’nda 18 Nisan 2018 – 8 Eylül 2018 arası geri hareketinde olacak. Yani retro tarihleri aralığında Merkür, Jüpiter ve Satürn kendi olması gereken enerjilerini gösteremeyecek ve bizim içselleştirmemiz gereken konuların altını çizecek. Bahsi geçen gezegenlerin ifade ettiği alanlara dikkat kesilmemiz gerekecek.

Merkür NELERİ İFADE EDER ?

Haber tanrısı Hermes, Astroloji’de Merkür’dür. İletişimden sorumlu gezegen. Akıl, zihin onun işlevindedir. Yunanlılar, gökyüzünde Merkür’ü sabah yıldızı olarak gördüğünde Hermes, akşam yıldızı olarak gördüğünde ise Apollon olarak tanımlamışlar. Güneş ego, Merkür ise iletişimdir. Birbirlerinden en fazla uzaklıkları yirmi sekiz derecedir. Bu yüzdendir ki; ego ile zihin her daim beraber çalışırlar. Zihin daima egoyu etkileyecek. Bu sebeple, Merkür’ün hareketleri bizim aldığımız aksiyonlara her zaman hizmet edecek.

Merkür kendi hızında gittiğinde, bulunduğu burcun özelliklerine göre Güneş’e aksiyon aldırır. Önce fikir akla gelir, sonra zikrederiz. Fikir ne ise zikir o dur hesabından, birbirleriyle olan iletişimleri sayesinde akar gideriz. Ve fakat, ne zaman ki; gökyüzünün yaramaz çocuğunun dinlenesi gelir, hızını yavaşlatır işte o zaman ego alıştığı hızdan yoksun olacağından sıkıntılar başlar. RETRO demek, bizim aldığımız aksiyonlarda hata yapma olasılığımızın tam da bu yüzden artması demek.

Astrologlar Merkür Retro zamanlarını önemserler, uyarıda bulunurlar. Durum, hayatın durması gerek anlamı asla taşımaz. Sadece dünya hızında dönmeye devam ederken ve Merkür’ün hızıyla da aralarında senkronize bir iletişim varken, Merkür’ün yavaşlaması dünyanın da elini ayağını karıştırabilir.

MERKÜR RETRO’YKEN NELER OLUR ?

 • Fikir ile beden senkronizasyonu bozulacağı için, hızlı almamız gereken kararları alamayabiliriz. Ya da alırız fakat hata yapabiliriz.
 • Merkür her türlü iletişim aracını temsil ettiğinden, telefon, internet, teknik araçlar, arabalar, elektronik ev aletleri gibi eşyalardan verim alamayabiliriz. Bozulan aletler, tamir edilmesi gereken eşyalar önümüze gelir.
 • Retro geçmişle ilintili bir kavramdır ve geçmişte aslında çözülmemiş, eksik kalmış konuları fark edebilir, tekrar ele alabiliriz.
 • Merkür gençliktir ve geçmiş zaman odur ki neleri yapabildik, neleri yapamadık konuları zihne düşer ve zararın neresinden dönersek kardır hesabıyla bu durumu pozitife çevirebiliriz.
 • Sözlü ve yazılı her türlü iletişimimizden sorumlu Merkür, imzaları, anlaşmaları da anlatır. Retro zamanlarında almamız gereken kararlara ekstra dikkat etmemiz gerekir, zira dünya hızında ilerlerken Merkür yavaştır, gözümüzden kaçan detaylar olabilir, hatalı işlere imza atabiliriz.
 • İşler ağır ilerler ve bu yavaşlık bizi gerebilir. Devam edememek hissiyatıyla negatif enerjide oluruz ve başımıza olmaz işler gelebilir.
 • Merkür zihindir dedik ve dolayısıyla sinir sistemimiz de onunla birliktedir. Kendisi habercidir, mitolojide yeraltından da haberleri getiren Tanrı’dır ve dolayısıyla bilinçaltımızdan haberleri yukarı taşıyandır. Bu sebeple birçoğumuz, kendi üzerinde bilinçaltı çalışmaları yapabiliriz, bunun için Merkür Retro zamanları fevkaladedir.
 • Merkür kardeşleri, yakın akraba ve okul arkadaşlarını da anlatır. Bu kişilerle bu dönemde aranızda bazı anlaşmazlıklar olabilir. Bu gerginlikten doğan duygusal durumunuz size yanlış kararlar aldırabilir, sakin olun. Merkür Retro’ya bağlayın.

Merkür 23 Mart – 14 Nisan arası KOÇ Burcu’nda retro harekette olacağı için doğum anı haritalarımızın KOÇ’la ilgili yerinde bazı aksamalar görülebilecektir. Koç Burcu oldukça güdüsel ve aklına geldiği gibi hareket etmek isteyen bir yapıya sahiptir. Siz içinizden hemen aksiyon almak isteyebilirsiniz, risk almaya da gönüllü olabilirsiniz ancak Merkür’ün geri harekette olması sizi engelleyecektir. Her şeye rağmen yine de ısrarla ve inatla alacağınız aksiyonlar da olabilir fakat sonradan bu aksiyonlarda bazı hatalar yaptığınızı gözlemleyebilirsiniz. Bu sebeple, özellikle Merkür’ün anlattığı konularda gezegenin düz harekete dönmesini beklemek doğru olacaktır.

JÜPİTER NELERİ İFADE EDER ?

Mitoloji’de Tanrıların Tanrısı ZEUS ünvanını almıştır Jüpiter. Astroloji’de büyük iyicil olarak anılır ve şans, fırsatlar, bolluk-bereket, adalet gibi konularda gelişme potansiyeli vaat eder. Gökyüzündeki en büyük gezegendir. Doğum anı haritalarımızda bulunduğu yeri genişletir, hem fiziksel hem de ruhsal olarak birçok fırsatla karşılaşmamıza sebep olur. İyi konumda insanlara neşe, etik değerler, yüksek idealler, iyicil özellikler katacaktır. Diğer yandan abartılara da açık hale getirebilir, riskli kararlar/adımlar atmamıza sebebiyet verebilir, her şeyi büyütebilir, fanatikleştirebilir.

Jüpiter’in bir burçtaki seyahati yaklaşık olarak 1 yıldır ve bulunduğu burcun konularında hepimize büyüme/gelişme/zenginlik katar. Jüpiter Kasım 2017’den beri Akrep seyahatinde ve Kasım 2018’e kadar da bu seyri devam edecek. Doğum haritalarımızda bulunduğu ev konularına göre bize görünenin arkasını araştırma merakı verecektir. Tutkulu bir arayışla, derinlere indirecektir. Farkında kişilerin bu pozisyonu kendilerine yeni hayat felsefesi katarak, bilgeleşerek, yeni prensipler edinerek büyümeleri mümkün olabilecektir.

Jüpiter Retrosu yaklaşık olarak 4 ay sürer. Bu dönem genellikle kendimize olan inancımızı sorgulamakla geçer. Negatif düşünme eğilimimiz neşemizi kısıtlayabilir. Maddi ve manevi fırsatlar pek görünür olmaz. Kısıtlayıcı, geciktirici etkiler söz konusu olabilir.

JÜPİTER RETROYKEN NELER OLABİLİR ?

 • Jüpiter inanma ihtiyacındadır ve bu inanç olmadığında kendi özgürlüğümüzle sınanabiliriz. Retro dönemlerinde inancımızı kaybettiğimiz konuların altını deşmemiz gerekebilir, nedenlerini sorgulamak için iyi bir dönemdir.
 • Maddi konularda bir daralma yaşamamız söz konusu olabilir. Alacaklarımız gecikebilir, evdeki hesap çarşıya uymayabilir.
 • Jüpiter sosyal bir gezegendir ve bu dönemde içgüdüsel olarak kalabalıklardan kaçmak, yalnız kalıp kendimizi değerlendirmek isteyebiliriz.
 • Kendimize yeni bir yaşam felsefesi katabilir, ilgilendiğimiz konuları derinlemesine araştırabilir, psikolojik olarak içsel büyümemize daha fazla önem verebiliriz.
 • Kendimizi şanssız hissedebiliriz, bu sebeple de fırsatları kaçırabiliriz. Ancak geçmişte kaçırdığımız fırsatların da yeniden önümüze düşmesi muhtemeldir. Her durumda yeniden değerlendirmek doğru olacaktır.
 • İyimserliğimizi kaybedebiliriz bu sebeple bize de iyimser yaklaşılmayabilir.
 • Yatırımlarımızı, yeni başlangıçlarımızı retro döneminde yapmak, hak edilen karşılığı alamayacağımızı ya da bunun gecikmesi neticelerini doğurabilir.
 • Özellikle yabancılarla, yurt dışı-uluslararası işlerle ilgili konularda sıkıntılar baş gösterebilir, işler tahmin edilenden çok daha yavaş ilerleyebilir.
 • Dini temalar aşırılaştırılabilir, inanç sistemleri sorgulanabilir.

 

Jüpiter, 9 Mart – 12 Temmuz arası Akrep Burcu’nda retro yapacağı için, doğum anı haritalarımızın AKREP alanı konularında mutlaka bir içe dönüş yaşanacaktır, büyüme içten gerçekleşecektir. Akrep’in dönüşüm temalarını derinden hissedebileceğimiz bir dönemden geçiyor olacağız. Kilo almalar görülebilir. Fiziksel olarak, uykusuz kalma ya da çok fazla uyuma, aşırı rüya görmeler olabilir. Bu dönemi herkesin kendi içinde ruhsal çalışmalar yaparak, sakin ve kendi içsel büyümesini dinleyerek, kendisini gözlemleyerek geçirmesi doğru olacaktır.

 

SATÜRN Neleri İfade Eder ?

Mitolojide Zaman Tanrısı Kronos olarak anılan Satürn, Astroloji’de büyük kötücül olarak bilinir. Temel prensibi; sınırlandırmak, kısıtlamak, sınavlardan geçirmek, ders vermek, sabır testlerine maruz bırakmak, yapılandırmak ve sorumluluk aldırmaktır. Doğum anı haritalarımızda bulunduğu alandaki konularla ilgili kısıtlayıcı bir enerji vermesinin yanı sıra, bu alanda zamanla, gecikmeler/engeller olsa da güçlenebileceğimizi de ifade edecektir.

Satürn’ün bir burçta ortalama kalma süresi 2,5 yıldır. Ağır ilerlemesi, yaşadığımız problemleri ciddiye almamızı ifade eder. Çoğunlukla depresif etkiler yaratır. Güneş’e en uzak gezegen olduğundan enerjimizi limitleyebilir, ışığımızı söndürebilir. Büyük öğretmen olması, bize büyük dersler vereceği anlamını taşır. 2017 Aralık ayından beri güçlü yerleşimde olduğu Oğlak Burcu’nda seyahat ediyor ve kişisel haritalarımızın Oğlak alanında bize sorumluluk katma görevi görüyor.

Satürn retrosu yaklaşık olarak 5 ay sürer. Her gezegen retrosunda olduğu gibi, enerjisini içe döndürür ve bu dönemde korkularımızla mücadele etmek durumunda kalırız. Her türlü direnç bize negatif etki eder. İçinde bulunduğumuz durumu kabul etmemiz zaman alabilir ve ruhsal sıkışıklık söz konusu olabilir. Herhangi bir şeyi yapılandırırken verdiğimiz emeklerin karşılığını alamadığımızı görebilir, hayatın çok zevksiz ve keyifsiz olduğunu düşünebiliriz. Retro döneminde kendi yeterliliğimizi geliştirmek adına güzel bir dönemde olduğumuz inancını benimsemeli, sabretmeliyiz. Sabrın sonu selamettir bilinciyle hareket etmek, büyük güç olacaktır.

SATÜRN RETROYKEN NELER OLABİLİR ?

 • Korkularımızla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Bunu yaparken yalnızlaşmak mümkündür. İçimizden izole bir hayata çekilmek gelebilir.
 • Sorumluluklarımız fazlaca boğucu gelmeye başlayabilir. Baş etmesi zorlaşabilir ve bizi hayatın güzel taraflarından mahrum bırakabilir.
 • Olumsuz düşüncelerden kendimizi alamayabiliriz, neticesinde psikolojik problemler baş gösterebilir.
 • Çevremizdeki otoritelerle anlaşmazlıklar yaşayabilir. Destek göremeyebilir, kendi işimizi kendimizin yapması, her zamankinden fazla emek vermemiz gerekebilir.
 • Kişisel olarak değişime hazır olmamak, olanı korumak, büyümeyi reddetmek gibi dirençler sebebiyle yorgunluk/bitkinlik ve depresyona eğilim hissedilebilir.
 • Kendimizi savunamayacak kadar enerjimiz düşük olabilir. İsteksizlik baş gösterebilir.
 • Kendimize güvenimizi yitirdiğimiz düşüncesinden kendimizi alamayabiliriz, acımasızca eleştirebilir, hatalarımıza gereğinden fazla anlam yükleyebiliriz.
 • Yeni bir yapı inşa etmeden önce geçilmesi gereken bir dönemdir, tüm detayları çok sıkı kontrol edebilir, kendi üzerimizde çalışmalar yapabiliriz.

 

Satürn 18 Nisan – 8 Eylül arası Oğlak Burcu’nda retro yapıyor olacak ve hepimizin korkularıyla yüzleşme dönemi olacaktır. Göğüs kafesinizden içeri sızan korkularımızı sakinlikle karşılamamız gerekecek. İçimizdeki enerjinin çekildiğini gözlemleyebiliriz. Bu dönemleri korkularını dönüştürmek için fırsat olarak görenler elbette bir adım önde olacaklardır. Güvenli bölgeyi korumak adına vereceğiniz mücadelenizde çokça engellerle karşılaşılabilir. Yılmadan, cesaretle ve gölgelerimizle barış içinde ilerlemeliyiz.

Herhangi bir gezegenin retro seyirde olması aslında korkutucu gibi gözükse de kendi içsel gücümüzü geliştirmemiz için fırsat olarak görebiliriz. Özellikle ruhsal gelişimimiz için oldukça önemlidir. Bilinçaltı korkularımızı yüzeye çıkarmak için fevkalade zamanlardır. Zaman zaman durmak, içinde bulunduğumuz konular üzerinde daha derin araştırmalara girmek kuşkusuz bize iyi gelir. Psikolojik etkiler değerlidir ve bu etkilerin ortaya çıkardığı sonuçlarla ne isteyip ne istemediğimizi de netleştirebiliriz. Unutmayalım, olan her şey daima doğru zamanda gerçekleşir.

 

Çağla AKGÜN

 

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
Bayıldım
0
Beğendim
0
Emin Değilim
0
Enteresan
0
Şaşırdım
0
Yorumları Gör (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

payment

gökyüzüderki © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.

En Yukarı Git
%10 İNDİRİM KAZAN!
En güncel yazılar, eğitimler ve kampanyalardan haberdar olmak için e-posta bültenimize abone ol. %10 indirim kazan!
  ABONE OL
  Gizlilik politikası bilgilendirme metinini okudum, onaylıyorum.